CoLOS Promotional Coding

CoLOS Promotional Coding

Aby bola zabezpečená správna distribúcia a súlad produktov používa CoLOS® Promotional Coding jedinečné marketingové kódy pre každý produkt pri plnej rýchlosti linky, čo umožňuje väčšiu flexibilitu pri dosahovaní propagačných akcii „vždy na“ a „na vyžiadanie“.

Flexibilné propagačné kódovanie

 • Jednoduchá implementácia.
 • Systém distribuuje vopred pripravené jedinečné kódy z centrálneho úložiska do jednotlivých tlačiarní. Kódy sú vytlačené v reálnom čase produkcie a nie je potrebné obstarávať ďalšie drahé zariadenia.
 • Vždy dostupné.
 • Propagačné kódovanie je možné použiť na označenie konkrétnej výrobnej zákazky alebo individuálneho kódu produktu na propagačné akcie na vyžiadanie alebo môže byť trvalo povolené, podľa potreby celkovej propagácie.
 • Jednoduchšia integrácia.
 • Systém zabezpečuje nielen riadenie kódov, ktoré majú byť vytlačené, ale tiež vytvára záznam o tom, aké kódy boli vytlačené. Tento záznam je možné exportovať pre neskoršie využitie pri marketingových akciách zameraných na zákazníkov.

Efektívne vylepšenie značky

 • Efektívna produkcia.
 • Použitie rovnakej tlačiarne pre kódovanie údajov a propagáciu s riadením založeným na údajoch umožňuje väčšiu flexibilitu a lepšiu prispôsobivosť na posilnenie propagačných marketingových kampaní.
 • Zjednodušené riadenie údajov.
 • Distribúcia a tlač kódov počas výroby produktu namiesto u výrobcu obalov znamená zjednodušené riadenie kódov, ktoré majú byť vytlačené. Zmeny výroby na poslednú chvíľu sú jednoducho realizovateľné.
 • Rozšírený dialóg so zákazníkmi.
 • Dopad unikátneho označovania na spôsob komunikácie s koncovými zákazníkmi umožňuje vytvorenie otvoreného dialógu so zákazníkmi prostredníctvom mobilných marketingových aktivít. Vhodné najmä na vernostné programy.
Hore