CoLOS® Data Management vám v počiatočnej fáze prípravy výroby umožňuje prepojiť pole návrhov správ s poľami v tabuľkách hlavných produktov uložených v ERP systémoch a jednotlivé šablóny naplniť dátami s mnohými jednotkami zásob (SKU) a automaticky napĺňať správy dátami SKU.

Menej opráv a prepracovaní

 • Prepojenie tabuliek hlavných produktov.
 • Prepojenie šablón správ s tabuľkami hlavných produktov v systémoch ERP.
 • Opakované použitie návrhov správ.
 • Prepojenie jedinej šablóny správy s mnohými SKU produktmi zefektívňuje aktualizáciu návrhov – jedna zmena sa znovu použije na všetky pripojené SKU.
 • Eliminácia duplikácie dát.
 • Nie je potrebné kopírovať dáta do miestnych databáz, ktoré môžu byť zastarané a ťažko spravovateľné.

Zjednodušená správa dát

 • Menšie riziko chýb obsluhy. -Používanie aktuálnych zdrojových dát vylučuje možnosť operátorov zadávať nesprávne dáta alebo vykonávať chyby pri ich zadávaní písania.
 • Automatické vkladanie dát.
 • Automaticky vkladanie dát do šablón správy z aktuálnych zdrojových dát pre skladové jednotky (SKU).
 • Vstavaná správa dát.
 • CoLOS obsahuje integrovaný systém správy dát s ich jednoduchou správou v interných výrobných tabuľkách pre situácie, kedy nie je vyžadované pripojenie k externým zdrojom dát. Umožňuje tiež vytvoriť tabuľku produktov od samého začiatku, keď nie je prístup k centrálnej databáze produktov.

Pro použití s aplikací CoLOS® Message Design.