Na zabezpečenie správnej distribúcie a konzistentnosti výrobkov systém CoLOS® Pallet Track automaticky aplikuje na palety logistické štítky (LPN alebo GS1 SSCC) a v reálnom čase hlási údaje do informačných systémov výrobcu.

Presná kontrola zásob

 • Dodržiavanie distribučných pravidiel.
 • Dodržiavanie predpisov sa začína návrhom šablóny paletového štítku. Použitie sprievodcu pri vytváraní šablóny etikety zaručuje, že etikety sú v súlade so štandardom GS1 a sú navrhnuté so správnymi dátovými štruktúrami, ktoré možno čítať v celom dodávateľskom reťazci.
 • Plne flexibilné ovládanie.
 • Riešenie CoLOS Pallet Track je navrhnuté tak, aby presne zapadlo do vašich operácií označovania paliet a poskytovalo úplnú flexibilitu pri identifikácii paliet, správe údajov a kontrole výroby.
 • Jednoduchá integrácia.
 • Obojsmerná komunikácia s dátovými a riadiacimi systémami výrobcu zabezpečuje vytlačenie správnych údajov a ich aplikáciu na správnu paletu a export informácií o palete na použitie v systéme výrobcu.

Zlepšenie súladu s dodávateľským reťazcom

 • Zníženie nákladov na sledovanie paliet.
 • Sledovanie každej palety v dodávateľskom reťazci pomocou údajov z paletových štítkov.
 • Prehľad o skladových paletách v reálnom čase.
 • Podrobnosti o zásobách na pákový efekt. Zaznamenajte každú paletu do systému riadenia skladu alebo ERP pre presnejšie riadenie a kontrolu zásob.
 • Zabezpečte, aby bol správny výrobok so správnym kódom vždy doručený na správne miesto a maximalizujte tak bezpečnosť výrobkov pre spotrebiteľov.