Na zabezpečenie správnej distribúcie a zhody výrobku vám CoLOS® Packaging Integrity pomôže skontrolovať, či sú použité predtlačené obalové materiály správne pre každý konkrétny vyrábaný výrobok.

Správne balenie

 • Overenie výrobku.
 • Automatické overovanie pomocou najvhodnejších identifikačných zariadení zaručuje, že obalový materiál zodpovedá výrobku vyrobenému na linke.
 • 100 % kontrola.
 • Každý zabalený výrobok sa počas výroby kontroluje a v prípade nesprávneho balenia sa môžu všetky chybné obaly odmietnuť alebo sa linka zastaví.
 • Integrita údajov.
 • Prepojenie s informačnými systémami výrobcu, aby sa zabezpečilo, že sa formálne schválené výrobné údaje používajú na kontrolu balenia aj overenie výrobku.

Účinná ochrana značky

 • Zníženie nákladov na odpad a opätovné balenie.
 • Systém zastaví výrobnú linku hneď, ako sa zistí nesprávne balenie, čím zabezpečí, že sa nevyrobí žiadny nesprávne zabalený výrobok.
 • Efektívna výroba.
 • Žiadny vplyv na rýchlosť výroby vďaka zníženiu častých manuálnych kontrolných postupov na odhalenie malého počtu nesprávne použitých obalov.
 • Výrobky, ktoré sú v súlade s predpismi.
 • Zabezpečenie zhody obalu s výrobnou objednávkou a eliminácia stiahnutia výrobku z trhu v prípade, že alergény vo výrobku nezodpovedajú informáciám na obale výrobku.