CoLOS® Mark & Read vám pomáha kontrolovať produkciu pomocou plne integrovanej kamery. Kamera Cognex overuje, či je každý výrobok správne označený, čitateľný a obsahuje správne údaje.

Zastavenie plytvania, neefektívnosti a nedodržiavania predpisov

 • Vysokokvalitné označovanie výrobkov.
 • Uistite sa, že dizajn a označenie obalu nie sú poškodené chybnými kódmi.
 • Úspora nákladov.
 • Zabezpečte, aby sa kvalita tlače skenovala a kontrolovala na 100 %, a to aj v tých najzložitejších aplikáciách.
 • Okamžitá detekcia chýbajúcich, nečitateľných alebo nepresných kódov, ktorá zabráni stratám hodín výrobného času pri nesprávne kódovaných výrobkoch.
 • Ochrana značky.
 • Zabezpečte, aby chybné kódy nepoškodili dizajn obalu a značku

Výber riešenia pre každú aplikáciu

 • Základné riešenie so sériou Cognex In-Sight 2000.
 • Kontrola prítomnosti alebo neprítomnosti kódu pomocou série Cognex In-Sight 2000 konfigurovateľnej so všetkými tlačovými technológiami
 • Riešenie strednej úrovne so sériou Cognex DataMan 300.
 • Overujte optické rozpoznávanie znakov (OCR) a čiarové kódy pomocou zariadenia DataMan 300 Series pre stredne - rýchle aplikácie s plochým povrchom, použiteľné aj pre vysokorýchlostné rozlíšenia.
 • Riešenie na vysokej úrovni so sériou Cognex In-Sight 7000.
 • Overte OCR pomocou zariadenia Cognex In-Sight 7000 na vysokorýchlostné aplikácie a aplikácie so zakriveným povrchom a na účely tlače s nízkym rozlíšením.