CoLOS Message Design

CoLOS Message Design

CoLOS® Message Design Vás v počiatočnej fáze prípravy výroby podporuje pri navrhovaní komplexnej správy pre všetky technológie tlačiarní v jednom, používateľsky prívetivom rozhraní pomocou celej rady dátových polí.

Jednoduchý návrh správy

 • Jednoduché rozhranie pre tvorbu správ.
 • Navrhujte správy pomocou rovnakého používateľského rozhrania pre všetky typy dátových polí, podporované každou tlačiarňou: text, dátum, čiarový kód, logo a riadky. Integrovaný sprievodca pri tvorbe správy online kontroluje konzistentnosť údajov a všetko zobrazuje na obrazovke. Takto je vždy zabezpečený perfektný dizajn aj pre tie najzložitejšie správy.
 • Všetko na jednom mieste.
 • Získajte prístup ku všetkým návrhom správ z jedného centrálneho úložiska, aby bola zabezpečená konzistencia šablóny správ a ich rozvrhnutie. K rovnakému úložisku potom môžu pristupovať všetky ostatné aplikácie CoLOS.
 • Vytvárajte správne rozmerovo dimenzované čiarové kódy
 • Pomocou sprievodcu vytvorte čiarové kódy GS1–128 na označenie dôležitých údajov o produkte, ktoré sú plne v súlade s celosvetovými štandardami.

Efektívna príprava

 • Priebežná oprava správy.
 • Jednoduché šablóny správ zabezpečujú zasielanie správnych informácií.
 • Rýchle nasadenie.
 • Po vytvorení správy Vám ju integrovaný Sprievodca pomôže odoslať do pamäti tlačiarne, aby bola pripravená na použitie pri začiatku výroby.
 • Úspora času a nákladov.
 • Operátor má viac času na vykonávanie činností s vyšší pridanou hodnotou. Týmto sa znižujú náklady na ručné zadávanie a riadenie údajov správ o 90%.
Hore