CoLOS Data Management

CoLOS Data Management

CoLOS® Data Management Vám v počiatočnej fáze prípravy výroby umožňuje prepojiť pole návrhov správ s poľami v tabuľkách hlavných produktov uloženými v ERP systémoch a jednotlivé šablóny naplniť údajmi s mnohými jednotkami zásob (SKU) a automaticky napĺňať správy údajmi SKU.

Menej opráv a prepracovávania

 • Prepojenie tabuliek hlavných produktov.
 • Prepojenie šablón správ s tabuľkami hlavných produktov v systémoch ERP.
 • Opakované použitie návrhu správ.
 • Prepojenie jedinej šablóny správy s mnohými SKU produktami zefektívňuje aktualizáciu návrhov – jedna zmena sa znova použije na všetky pripojené SKU.
 • Eliminácia duplicity údajov.
 • Nie je potrebné kopírovať údaje do miestnych databáz, ktoré môžu byť zastaralé a ťažko sa riadia.

Zjednodušené riadenie údajov

 • Menšie riziko chýb obsluhy.
 • Používanie aktuálnych zdrojových údajov vylučuje možnosť operátorov zadávať nesprávne údaje alebo robiť chyby pri ich zadávaní písaním.
 • Automatické vkladanie údajov.
 • Automatické vkladanie údajov do šablón správ z aktuálnych zdrojových údajov pre skladové jednotky (SKU).
 • Integrované riadenie údajov.
 • CoLOS obsahuje integrovaný systém riadenia údajov s ich jednoduchým riadením v interných tabuľkách pre situácie, kedy nie je vyžadované pripojenie k externým zdrojom údajov. Umožňuje tiež vytvoriť tabuľku produktov od samého začiatku, keď nie je prístup k centrálnej databáze produktov.

Pre použitie s ​​aplikáciou CoLOS® Message Design.

Hore