Vysledovateľnosť

Vysledovateľnosť

CoLOS Traceability software pre baliace linky zahŕňa predpripravené sady funkcií, ktoré spĺňajú špecifické potreby operátorov, supervízorov, analytikov a personálu údržby v celej rade priemyselných odvetví a tých, ktorí sa spoliehajú na pružné a efektívne využitie baliacej linky.

Centrálne kódovanie a správa dát

CCDM – Jednotné dáta/šablóny kontrolované na úrovni podniku, rozdelené na jednotlivé závody a linky na monitorovanie/o­vládanie tlačiarní.

 • viac liniek alebo viac závodov
 • rýchlejšie prechody
 • redukcia prepracovania kvôli chybám v kóde alebo PID
 • zabezpečuje informácie o správnom balení

Označovanie paliet

PL – Automatizované spracovanie nepretržitého toku úplných, čiastočných aj špeciálnych paliet

 • riadenie zásob a viditeľnosť
 • unikátne číslovanie paliet pre zamerané stiahnutie
 • redukcia práce vďaka zvýšenej presnosti značenia
 • zabraňuje pokutám

Integrita kódovania

CI – Správny produkt v správnom balení so správnym, preukázaným a reportovaným kódom¨

 • kontrola zásob
 • overenie zhody kódu a správnosti produktu
 • zabránenie priemyselných alebo regulačných pokút
 • redukcia prepracovania a spotreby obalov

Dosledovateľnosť na výrobnej linke

PLT – Sledovanie celého toku výrobkov na baliacej linke od polovyrobeného tovaru po paletovaný produkt

 • precízna pamäť
 • v súlade s protiteroris­tickým zákonom, potravinárskymi nariadeniami platnými v EÚ a ďalšími regulačnými opatreniami
 • sledovanie „o úroveň vyššie“ a „o úroveň nižšie“
 • minimalizuje falšovanie a zneužívanie
Hore