Výherné kódy na výrobkoch

Výherné kódy na výrobkoch

Podpora Vašich marketingových kampaní

Vzhľadom k požiadavkám na zabezpečenie väčšej transparentnosti dodávateľského reťazca pre Vašich zákazníkov musíte zabezpečiť, aby Vaše kódovanie bolo správne, kompatibilné a nákladovo efektívne. Taktiež je potrebné vyhovieť rastúcim požiadavkám na podporu digitálneho marketingu prostredníctvom špeciálnych výherných kódov používaných v marketingových kampaniach.

Obvykle to znamenalo použitie predtlačených materiálov s výhernými kódmi, pamäťových kariet vložených do tlačiarní alebo nákup drahého kontrolného zariadenia monitorujúceho výherné kódy v reálnom čase. To obmedzovalo ich masívne používanie na viacerých výrobných linkách súčasne. Potrebujete inteligentné, ekonomicky efektívne riešenie, ktoré Vás nebude obmedzovať a umožní Vám kedykoľvek široké využitie pri Vašich marketingových aktivitách.

Riešenie Markem-Imaje Promocoding, ktoré je súčasťou ponuky Packaging Inteligence, zjednodušuje používanie obalov na spustenie propagácie tým, že umožňuje tlačiť jedinečné kódy na vyžiadanie, a to aj pri vysokých rýchlostiach. Unikátny systém riadenia údajov, CoLOS®, zasiela vopred generované výherné kódy z centrálnych serverov a odosiela ich po dávkach do tlačiarne/tla­čiarní, takže tlač výherných kódov je v reálnom čase spracovaná na úrovni tlačiarne. Systém pomáha v dosledovateľnosti produktov a jednoducho sa integruje s technológiami Markem-Imaje, ako aj s informačnými systémami tretích strán* a hardvérom.

*Napríklad: ERP (Enterprise Resource Planning Systems), MES (Manufacturing Excellence Systems), WMS (Warehouse Management Systems).

Podporujte digitálne kampane použitím nákladovo efektívnej tlače výherných kódov

 

See brochure

 

Jednoducho digitalizujte proces balenia

 

See brochure
Hore