Správne zabalené výrobky

Správne zabalené výrobky

Použite správny obal pre správne výrobky

Vzhľadom k požiadavkám zákazníka na väčšiu transparentnosť dodávateľského reťazca musíte zabezpečiť, aby Vaše kódovanie bolo správne, kompatibilné a nákladovo efektívne. Nie je však neobvyklé, že sa nesprávne predtlačený obal použije na zabalenie nesprávneho výrobku alebo aby niektoré obalové materiály boli použité omylom. Problémy s balením je potrebné identifikovať skôr ako bude príliš veľa výrobkov nesprávne zabalených, v horšom prípade odoslaných na trh. Potrebujete inteligentné riešenie, ktoré Vás upozorní na možné problémy rýchlo, presne a hospodárne.

Riešenie Markem-Imaje Packaging Integrity, ktoré je súčasťou ponuky Packaging Inteligence, zabezpečuje použitie správne predtlačených obalových materiálov na správny výrobok. Vďaka softvéru na riadenie informácií CoLOS® sa minimalizujú odpady vznikajúce nesprávnym použitím obalových materiálov na výrobky, šetrí sa čas, peniaze a minimalizuje sa riziko nutnosti stiahnutia výrobkov z obehu. Systém pomáha v dosledovateľnosti produktov a jednoducho sa integruje s technológiami Markem-Imaje, ako aj s informačnými systémami tretích strán* a hardvérom.

*Napríklad: ERP (Enterprise Resource Planning Systems), MES (Manufacturing Excellence Systems), WMS (Warehouse Management Systems).

Vyvarujte sa odpadu použitím nesprávneho obalového materiálu

 

See brochure

 

Jednoducho digitalizujte proces balenia

 

See brochure
Hore