Správne označené výrobky

Správne označené výrobky

Znížte množstvo odpadu pomocou identifikácie chyb kódovania v reálnom čase.

Vzhľadom k požiadavkám na zabezpečenie väčšej transparentnosti dodávateľského reťazca pre Vašich zákazníkov musíte zabezpečiť, aby Vaše označovanie výrobkov bolo správne, kompatibilné a nákladovo efektívne. Problémy s kódovaním je potrebné identifikovať skôr ako bude príliš mnoho výrobkov nesprávne označených, v horšom prípade, odoslaných na trh. Potrebujete inteligentné riešenie, ktoré Vás upozorní na možné problémy rýchlo, presne a ekonomicky.

Riešenie Markem-Imaje Coding Integrity, ktoré je súčasťou ponuky Packaging Inteligence, zabezpečuje, že každé označenie na výrobku je nielen prítomné a čitateľné, ale má aj správne výrobné údaje. Potenciálne problémy sú detekované v reálnom čase, takže môžete okamžite konať. Unikátny systém riadenia údajov, CoLOS®, v kombinácii s plne integrovanou kamerou Cognex znižuje riziko nutnosti prebaľovania výrobkov, ich nútenú likvidáciu a sťahovanie z trhu. Systém pomáha v dosledovateľnosti produktov a jednoducho sa integruje s technológiami Markem-Imaje, ako aj s informačnými systémami tretích strán* a hardvérom.

*Napríklad: ERP (Enterprise Resource Planning Systems), MES (Manufacturing Excellence Systems), WMS (Warehouse Management Systems).

Zaznamenajte potenciálne chybné označovanie v reálnom čase

 

See brochure

 

Jednoducho digitalizujte proces balenia

 

See brochure
Hore