Spotrebný materiál

DOD atrament pre 5600

Sortiment Markem-Imaje DOD okrem iných typov atramentov zahŕňa:

 • atramenty na vodnej báze pre štandardné lepenkové škatule
 • atramenty na propanolovej báze pre lakované škatule
 • atramenty na báze etyl-acetátu pre nepórovité materiály
 • atramenty na báze etanolu na drevo
 • hnedý potravinársky atrament pre bitúnky
 • čierny pigmentový atrament na vodnej báze na betón

Touch Dry Hot Melt pre 5200, 5400, 5800

Sortiment Markem-Imaje okrem iných typov tryskových atramentov zahŕňa:

 • atramenty tuhé pri izbovej teplote a ihneď suché po vytlačení
 • pružné atramenty vo vrstvách pre priebežné baliace aplikácie vo vysokých rýchlostiach
 • rôzne druhy atramentov pre tlač ostrých čiarových kódov na lepenkách
 • atramenty vyvinuté a schválené FDA pre tlač priamo na potraviny
 • teplotne špecifické atramenty pre tlač a pre aplikácie pri nízkych teplotách

Sortiment Markem-Imaje okrem iných typov valčekových atramentov zahŕňa:

 • atramenty tuhé pri izbovej teplote a ihneď suché po vytlačení
 • atramentové valčeky pre širokú škálu pružných fólií
 • rozpúšťadlám odolný atrament
 • nízkoteplotné atramenty pre tlač na zmršťovacie fólie
 • tepelne odolné atramentové valčeky
Hore