Softvérové balíčky

  PLNE SPRACOVANÝ NÁVRH OBRÁZKOV A RIADENIE ÚDAJOV KONTROLA TLAČE A MONITOROVANIE TLAČE NA ÚROVNI LINKY KONTROLA TLAČE A MONITOROVANIE TLAČE NA ÚROVNI ZÁVODU
  1 TLAČIAREŇ V REÁLNOM ČASE AŽ 4 PRIPOJENÉ TLAČIARNE AŽ 99+ PRIPOJENÝCH TLAČIARNÍ
 
CoLOS Message Design & Data Management
CoLOS Production Control  
CoLOS Printer Performance   Volitelný Volitelný
CoLOS Overall Equipment Effectiveness (OEE)   Volitelný Volitelný
CoLOS Mark & Read   Volitelný Volitelný
CoLOS Coding Integrity   Volitelný Volitelný
CoLOS Promotional Coding   Volitelný Volitelný
CoLOS Pallet Track   Volitelný Volitelný

Ak potrebujete implementovať riadiace procesy, rozhranie alebo pracovné postupy nad rámec štandardných prvkov poskytnutých vyššie uvedenými aplikačnými modulmi, môže Markem-Imaje poskytnúť konzultačné a projektové zdroje na konfiguráciu CoLOS pomocou jeho Application Toolkit a prispôsobiť riešenie Vašim konkrétnym požiadavkám priamo na mieru. To znamená, že integrácia sledovania paliet a kódovanie vždy vyžaduje konfiguráciu prostredníctvom sady nástrojov aplikácie.

Hore