Služby a školenia

Služby a školenia

Zmluvy o vykonávaní servisu

Firma ONDRÁŠEK Slovakia s.r.o. ponúka uzatváranie zmlúv o vykonávaní servisu všetkým užívateľom produktov firmy Markem-Imaje. K dispozícii pre zabezpečenie servisných služieb je tím špecializovaných servisných technikov plne vybavených pre výkon servisných požiadaviek.

Dodávky spotrebných materiálov

Firma ONDRÁŠEK Slovakia s.r.o. dodáva len originálne spotrebné materiály certifikované výrobcom.

Školenia

Firma ONDRÁŠEK Slovakia s.r.o. ponúka školenie užívateľom produktov firmy Markem-Imaje v sídle spoločnosti, zahrňajúce základné školenie a obsluhu.

Hot Line

Firma ONDRÁŠEK Slovakia s.r.o. poskytuje užívateľom produktov firmy Markem-Imaje 24– hodinovú linku technickej podpory.

Finančný servis

Firma ONDRÁŠEK Slovakia s.r.o. ponúka podporu zákazníkom pri zísakavaní prostriedkov na kúpu nových popisovacích zariadení, alebo pri výmene jestvujúcich inštalovaných zariadení. Spoločnosť ponúka zabezpečenie lízingových zmlúv alebo predaj popisovacích zariadení na splátky. V ponuke spoločnosti je možnosť prenájmu zariadení formou operatívneho leasingu, pričom zákazník platí po uzatvorení kontraktu len mesačné splátky,táto možnosť zahŕňa náklady na prevádzku zariadení.

Hore