Softvér pre dosledovateľnosť

CoLOS® Traceablity a Unique Coding softvér môže označiť palety unikátnym, vyhovujúcim čiarovým kódom zodpovedajúcim GS1, ktorý bude spĺňať jedinečné potreby operátorov, supervízorov, analytikov a pracovníkov údržby v celej škále priemyselných odvetví.


Hore