rental.png

Confidence 360 – prenájom popisovacích technológií Markem-Imaje

Cieľom programu CONFIDENCE 360, ktorého obsahom je prenájom označovacích technológií Markem-Imaje, je navrhnúť riešenie pre označovanie Vašich výrobkov, ktoré najlepšie vyhovuje Vašim jedinečným potrebám a umožní vám maximalizovať efektivitu, znížiť investície a optimalizovať náklady.

Tento program Vám dáva plnú kontrolu nad nákladmi spojenými s prevádzkou popisovacích zariadení vrátane ich pravidelnej údržby. Vďaka pevným mesačným alebo štvrťročným platbám za prenájom po dobu troch až piatich rokov, eliminujete potrebu veľkej počiatočnej investície.

CONFIDENCE 360 (650 × 350 px).png

Výhody, ktoré prenájom tlačiarní prináša:

- Optimalizujete svoju cashflow – dosiahnete rýchlejšiu návratnosť investícií a uvoľníte finančné prostriedky na hlavné obchodné investície.

- Pokryjete všetky svoje potreby – dodáme Vám riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám bez toho, aby ste boli obmedzení kúpnou cenou.

- Optimalizujete efektivitu zariadenia – Minimalizujte spotrebu a maximalizujte výkon riešenia vďaka spotrebnému materiálu a službám navrhnutým špeciálne pre vašu aplikáciu.

-Dostanete pod kontrolou zostavovania rozpočtu – žiadne neočakávané výdavky – vaša mesačná alebo štvrťročná platba je pevná.

Kontaktujte nás