Príprava výroby a jej zahájenie

CoLOS Vám pomôže

  • Navrhnite si šablónu vzhľadu tlačenej správy vrátane umiestnenia loga, textu a čiarových kódov pre všetky technológie. Prepojte tieto šablóny správ so zdrojovými dátami Vašich ERP systémov a následne s Vašimi WMS systémami používanými na skladovanie zásob a automaticky vyplňte správy s SKU údajmi.
  • Stiahnite si kompletné výrobné údaje pre výrobnú linku v jednom kroku prostredníctvom jednoducho ovládateľného rozhrania operátora alebo automaticky, z automatizačného zariadenia linky.
Hore