Distribúcia produktov a dodržiavanie predpisov

CoLOS Vám pomôže

  • Aplikovať jedinečné marketingové kódy na každý produkt pri plnej rýchlosti linky a s flexibilitou propagácií „vždy na“ a „na vyžiadanie“.
  • Automaticky aplikovať logistické etikety (LPN alebo GS1 SSCC) na palety a v reálnom čase posielať údaje o týchto vyrobených paletách pre informačné systémy výrobcu.
Hore