PF 2022

Hlavná stránka

PF 2022Ďakujem Vám za prejavenú dôveru v uplynulom roku a menom spoločnosti
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM Vám želám krásne Vianoce, pevné zdravie a teším sa na spoluprácu v roku 2022.

Gabriela Kučáková, konateľka spoločnosti
a Pavel Ondrášek

Hore