PF 2021

Hlavná stránka

PF 2021V mene spoločnosti ONDRÁŠEK SLOVAKIA, s.r.o. vám želám príjemné prežitie vianočných sviatkov, v roku 2021 predovšetkým pevné zdravie, veľa šťastia a osobnej pohody.

Gabriela Kučáková, konateľka spoločnosti
a Pavel Ondrášek

Hore