PF 2020

Hlavná stránka

PF 2020Ďakujem vám za dôveru prejavenú v uplynulom roku. V mene spoločnosti ONDRÁŠEK SLOVAKIA , s.r.o. vám želám príjemné prežitie vianočných sviatkov, pevné zdravie a v roku 2020 sa těším na ďalšiu úspešnú spoluprácu.

Gabriela Kučáková, konateľka spoločnosti
a Pavel Ondrášek

Hore