Ochrana značky

Ochrana značky

Markem-Imaje vám pomôže minimalizovať zneužívanie a falšovanie vašich výrobkov zavedením jediného kódovacieho riešenia vašich výrobkov. S našim riešením Traceability založeným na softvére CoLOS v kombinácii s označovacím kódovacím hardvérom a inštaláciou Enterprise verzie si môžete vytvoriť výkonný sieťový systém ochrany značky alebo sledovateľnosti.

  • sledovanie tokov vašich výrobkov alebo ich spätné vysledovanie až ku zdroju
  • kontrola informácií o vašej značke v celom výrobnom procese
  • obsiahle a dostatočne flexibilné na prispôsobenie sa neustálym zmenám v predpisoch
Hore