Kontinuálny InkJet

Kontinuálny InkJet

Pri kontinuálnej Ink-Jet tlači piezoelektrické zariadenie – rezonátor prenáša akustickú energiu prúdu atramentu generujúcu 62 500 kvapiek atramentu za sekundu.

Nabité kvapky sú potom vychýlené vychyľovacími doštičkami. Nenabité kvapky sú recyklované späť do atramentovej nádoby.

Hore