Drop On Demand (DOD)

Drop On Demand (DOD)

Sú dva druhy Drop On Demand (DOD) inkjetovej technológie. Ventil-tryska a piezo-vysoké rozlíšenie. Táto technológia produkuje len atramentové kvapky potrebné k tlači.

Ventil-Tryska

Rada ventilov riadi idividuálne trysky k tlači 7-mich alebo 16-tich alfanumerických znakov v jednoriadkovom alebo dvojriadkovom texte. Technológia ventil-tryska je primárne využívaná k tlači veľkých znakov na krabice a iné druhy sekundárneho balenia.

Piezoelektricky-vysoké rozlíšenie

Piezo technológia tlačovej hlavy sa skladá z atramentových komôrok so spoločnou kanálovou stenou vyrobenou z keramického materiálu. Na piezo materiál je privádzané napätie. Striedavo meniaci tvar materiálu a tým pôsobiací na atrament, ktorý sa dostáva von cez vstupné otvory.

Teplý atrament-vysoké rozlíšenie

Technológia teplého atramentu k tlači malými znakmi (SCIJ) je digitálna tlač , ktorá umožňuje aktualizáciu v reálnom čase s využitím piezo drop-on-demand tlačovej technológie. Poskytuje spoľahlivú prevádzku a stále rovnakú veľkosť atramentových kvapiek. Kľúčovým atribútom Hot Melt SCIJ technológie je Touch Dry® hot melt atrament, ktorý sa mení z tekutého na pevný vo chvíli, keď sa dotkne povrchu popisovanej látky. Výsledkom je okamžite suchá tlač, ktorá prináša čitateľné a ostré kódy.

Hore