CoLOS Production Control

CoLOS Production Control

Pri spustení výroby vám CoLOS® Production Control umožňuje poslať tlačové správy do výrobnej linky v jednom kroku prostredníctvom ľahko dostupného používateľského rozhrania obsluhy alebo automaticky, prostredníctvom zariadenia riadiaceho linky.

Rýchlejšie a jednoduchšie spustenie výroby

 • Automatické nastavenie tlačiarne.
 • Pošle do všetkých tlačiarní na výrobnej linke správne šablóny a údaje z pohodlia kancelárie počas jednej operácie.
 • Centralizované riadenie údajov.
 • Kedykoľvek získajte prístup ku všetkým návrhom správ z jedného centrálneho úložiska a zabezpečte konzistenciu tlačových šablón a ich rozloženia.
 • Rozšírená konektivita pre jednoduchšie použitie.
 • Pripojte sa k tlačiarňam cez Ethernet kdekoľvek v celom výrobnom závode a používajte terminály s rozhraním CoLOS Operator Interface, kde je treba.

Plne integrované riešenie

 • Menej času potrebného pri prechode na novú radu produktov.
 • Vždy vyberiete správnu správu. Vďaka tomu sa vyhnete dodatočným nákladom, čo bude mať za následok menej chýb.
 • Štandardné priemyselné rozhrania na pripojenie.
 • Pripojte zariadenie naprieč výrobným procesom, aby ste dosiahli plne automatizovanú zmenu správ pri výrobe nových produktov. Spôsob napojenia na nadriadené systémy a ich aktivácia môže byť pri novej produkcii spustená viacerými spôsobmi, napr. sieťovými súbormi, správami zasielanými cez Ethernet a použitím rozhrania OPC serverov.
 • Jednoducho používateľné ovládacie terminály.
 • Používateľské rozhranie výroby CoLOS je možné prevádzkovať prostredníctvom webového rozhrania na priemyselných termináloch s dotykovou obrazovkou v celom závode. Na výber správ je možné použiť ručné skenery, aby sa odstránil problém manuálnej chyby operátorov s nesprávnym zadávaním údajov.
Hore