CoLOS Packaging Integrity

CoLOS Packaging Integrity

Pre zabezpečenie správnej distribúcie a súladu produktov Vám pomôže CoLOS® Packaging Integrity skontrolovať, či sú používané predtlačené obalové materiály správne použité pre každý jednotlivý konkrétny vyrábaný produkt.

Správne balenie

 • Overenie produktu.
 • Automatické overenie pomocou najvhodnejších identifikačných zariadení zabezpečuje, že obalový materiál zodpovedá produktu vyrábanému na linke.
 • 100% kontrola.
 • Každý zabalený produkt je v priebehu výroby skontrolovaný a všetky chybné obaly môžu byť odmietnuté alebo linka zastavená, ak sú všetky obaly nesprávne.
 • Integrita údajov.

Napojenie na informačné systémy výrobcu, aby bolo zabezpečené, že formálne povolené výrobné údaje sú používané ako na kontrolu balenia, tak aj na overenie produktu.

Účinná ochrana značky

 • Znížený odpad a náklady na prebaľovanie.
 • Zastavenie výrobnej linky hneď, ako bude zistené nesprávne balenie. Systém zabezpečí, že nebude vyrobený nesprávne zabalený výrobok.
 • Efektívna produkcia.
 • Žiadny dopad na rýchlosť výroby, redukcia častých ručných kontrolných postupov pre detekciu malého počtu nesprávne použitých obalov.
 • Výrobky vyhovujúce požiadavkám.
 • Zabezpečenie, že obal zodpovedá výrobnej zákazke a eliminuje stiahnutie výrobkov pre prípad, keby alergény obsiahnuté vo výrobku nekorešpondovali s informáciami na obale produktov.
Hore