CoLOS Overall Equipment Effectiveness

CoLOS Overall Equipment Effectiveness

Prostredníctvom CoLOS® OEE môžete ešte zvýšiť svoju produktivitu tým, že získate lepší prehľad o dôvodoch obmedzenia výkonu linky a kritických miestach, aby ste mohli prijať správne nápravné opatrenia a sledovať prínos tohto zlepšenia.

Rýchlejší a hlbší pohlaď do problematiky výroby

 • Automatické výpočty OEE.
 • CoLOS OEE v reálnom čase zhromažďuje údaje z tlačiarní Markem-Imaje a ďalších zariadení na baliacej linke pre výpočet OEE s kľúčovými ukazovateľmi výkonu (KPI) dostupnosti, výkonu a kvality.
 • Informácie v reálnom čase.
 • Ovládacie panely založené na prehliadači zdôrazňujú straty KPI a prestoje a umožňujú operátorom a supervízorom rýchlo podniknúť kroky na riešenie problémov.
 • Vylepšená dostupnosť, výkon a kvalita.
 • Z analýzy historických správ môžete urobiť rozhodnutia, ktoré zvyšujú produktivitu tým, že riešia kľúčové výpadky, straty výkonu a kvality rýchlo a nepretržite a s očakávaným zvýšením produktivity o 10–15% na kritických líniách.

Jednoduchá implementácia

 • Pripravený na použitie za niekoľko dní, nie mesiacov alebo rokov.
 • Doplnkový modul, ktorý je k dispozícii so systémom CoLOS.
 • Samostatné riešenie.
 • CoLOS OEE je možné použiť hneď po vybalení z krabice, 100% konfigurovateľný, umožňujúci nastavenie systému podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka priamo na mieru.
 • Škálovateľné pokročilé konfigurácie. Vhodný na použitie na jednej linke alebo v celom výrobnom podniku na všetkých linkách. Voliteľný modul workflow pre pokročilú konfiguráciu procesov špecifických pre danú lokalitu.
Hore