CoLOS Line Traceability

CoLOS Line Traceability

CoLOS Line Traceability sleduje tok výrobkov od polo-vyrobeného tovaru po paletované produkty

To vám umožní:

  • Vygenerovať jedinečný kód, alebo „odtlačok prsta“, ktoré majú byť vytlačené na každej sledovateľnej jednotke. Potom môžete sledovať, ktoré „odtlačky prstov“ sú zabalené dohromady a priradiť nový „odtlačok prsta“ do ďalšej úrovne obalu (v konečnom dôsledku zviazať jednotku výrobku s touto paletou).
  • Uložiť príslušné informácie na sledovanie výrobkov ako jeden krok hore a jeden krok nadol v dodávateľskom reťazci.
  • Prispôsobiť sa vašej baliacej linke s minimálnym dopadom na produktivitu.
  • Chráni značky pred škodlivými účinkami stiahnutia výrobkov z trhu, falšovania a nechceného zneužitia.
Hore