CoLOS Enterprise

CoLOS Enterprise

CoLOS Enterprise spája a riadi zariadenie, monitoruje a ovláda všetky zariadenia a zhromažďuje dáta z výroby, čím poskytuje výkonný systém pre správu dát.

  • centrálne sledovateľný stav všetkých zariadení v sieti
  • centralizovaný návrh správ a miestne ovládanie tlače s premennými dátovými poľami
  • nahrávanie správ do jedného alebo viac strojov súbežne

CoLOS Enterprise zahŕňa:

  • štandardné prepojenie s ODBC zdrojmi dát
  • jednoduché prepojenie s databázovými poľami
  • definované úrovne zabezpečenia z dôvodu zabezpečenia a autorizácie
  • prepojenie tlačiarní káblom alebo bezkáblovou sieťou
  • voliteľná OPC podpora pre jednoduchú integráciu PLC a SCADA systémov
  • voľba vysokého zabezpečenia pre elektronické podpisy a záznamy pre farmaceutický priemysel
Hore