CoLOS Create

CoLOS Create

CoLOS Create je ľahko ovládateľný softvérový balík určený k jednoduchému návrhu správ s dátumom a číslom série, používaný v spojení s Markem-Imaje TTO tlačiarňami.

CoLOS Create umožňuje:

  • ľahko navrhovať jednoduché správy zložené z niekoľkých riadkov textu (dátum, šarža, čas …) bez prípravy.
  • optimalizovať vytvorenie správy pre úsporu pásky na tlačiarňach SmartDate.
  • priame pripojenie k tlačiarni alebo USB kľúču pre stiahnutie správ do tlačiarne
Hore