CoLOS Coding Integrity

CoLOS Coding Integrity

CoLOS Coding Integrity ponúka automatický systém kódovania, ktorý zabezpečí aby správny kód bol na správnej strane obalu.

To vám umožní:

  • minimalizovanie chýb v kóde a redukcii opráv vďaka overovaciemu skeneru a systému pre viditeľnosť, ktorý zabezpečí, aby kódy vytlačené na obale boli správne.
  • vizualizáciu výrobných správ pre všetky kódované výrobky a prípadne odkaz na váš Enterprise Resource Planning (ERP) alebo Manufacturing Execution System (MES).
  • zabezpečiť súlad s regulačnými požiadavkami zákazníkov a k zníženiu pokút a penále.
Hore