Colos 6.0

Minimalizujte odpad, zvyšujte efektivitu, dosiahnite zhodu s predpismy

CoLOS zvyšuje efektivitu výroby a znižuje množstvo odpadu výrobkov spojeného so zlým kódovaním a tlačou. Zabezpečuje integritu kódovania a umožňuje ľahšiu dohľadateľnosť a dosledovateľnosť čím chráni Vašu značku.

K dispozícii sú záznamy o výrobe dostupné v reálnom čase aj v archíve výroby, aby umožnili lepšiu dohľadateľnosť s údajmi o kódovaní, tlačovom výkone a kvalite.

Softvér CoLOS môžete spustiť z Vašej kancelárie, predajne alebo serverovej miestnosti. Pripojenie k tlačiarňam, výrobným zariadeniam a podnikovým zdrojom údajov je zabezpečené cez Ethernet. Používateľský systém riadenia zabezpečuje zamestnancom prístup k rozhraniam CoLOS, kde sú prístupy prispôsobené podľa pracovného zaradenia a právomoci. K systému je možné pristupovať z desktopových, tabletových a mobilných zariadení. CoLOS funguje v prostredí cybersecurity a má rôzne možnosti zálohovania údajov.

CoLOS je modulárny a škálovateľný, takže ho môžete prispôsobiť tak, aby presne vyhovoval Vašim potrebám a to s ohľadom na tri faktory:

  • Aké problémy sa snažíte vyriešiť?
  • Aká veľká je Vaša výroba?
  • Aké ďalšie funkcie potrebujete?
Hore