9750

9750

Model 9750 je určený na stredne náročné až náročné aplikácie, ľahko sa používa, prispieva k udržateľnosti a prináša pohodlie vďaka digitalizácii.

Spoločnosť Markem-Imaje stanovuje nový štandard v oblasti kontinuálneho atramentového značenia vďaka svojmu precízne navrhnutému riešeniu. Zariadenie 9750 poskytuje optimalizované TCO a zvýšenú celkovú efektívnosť zariadenia (OEE).Zariadenie 9750 poskytuje riešenia od značenia čiernym atramentom až po kontrastné značenie atramentami pre priamy kontakt s potravinami.

Vaše výzvy

  • Hľadáte inovatívne riešenie, ktoré sa dokáže prispôsobiť meniacim sa požiadavkám a zároveň zabezpečiť efektívnosť, prispieť k udržateľnosti a optimalizovať celkové náklady (TCO). Riešenie musí poskytovať sledovateľné označovanie rôznych materiálov, podporovať sledovateľnosť v celom dodávateľskom reťazci a uľahčovať každodennú prevádzku.

Naše riešenie

  • Tlačiareň 9750 a jej Intelli'Design® kombinujú najlepšie inovácie, aby ste sa mohli rýchlo prispôsobiť meniacim sa požiadavkám trhu. Precízne skonštruovaný model 9750 prináša technologické vylepšenia, ktoré maximalizujú čas prevádzky, znižujú nároky na údržbu a zjednodušujú každodennú prevádzku. S tlačiarňou 9750 môžete tlačiť ostré, prispôsobiteľné a sledovateľné kódy vrátane 2D, QR a DOT kódov, ktoré spĺňajú rastúce požiadavky Vašich zákazníkov na sledovateľnosť v celom dodávateľskom reťazci.
  • Zníženie spotreby atramentu až o 50 %. Spolu so širokým portfóliom atramentov prináša vyššiu úroveň udržateľnosti a nižšie emisie VOC. Portfólio atramentov MEK-free je k dispozícii pre všetky typy, tvary a veľkosti obalov, dokonca aj pre vysokorýchlostné aplikácie.

Kľúčové výhody

  • Inovatívne technické vlastnosti modelu 9750 prinášajú jedinečné výhody vrátane jednoduchého používania, udržateľnosti a digitalizovaného pohodlia. Okrem modularity a nákladovej efektívnosti technológia Intelli'Swap® znižuje používanie mechanických dielov na moduly, vďaka ktorým sa nemusia vymieňať celé bloky, čím sa znižuje množstvo odpadu a zjednodušuje údržba a servis.
  • Systém Intelli'Ink® zaručuje bezchybný výkon a flexibilitu pri značení na rôzne obalové materiály.
  • Jet Speed Control automaticky upravuje rýchlosť atramentu a atribúty tlačiarne, aby sa zabezpečila konzistentná kvalita značenia… zakaždým. Digitálne atribúty vrátane diaľkovej diagnostiky umožňujú prediktívnu analýzu s cieľom maximalizovať čas prevádzky a dosiahnuť ciele OEE.
Hore